HWMonitor Pro For x64 1.23 HWMonitor Pro For x64 1.23

HWMonitor Pro For x64 1.23

  • 类别:电脑软件
  • 时间:2023-05-30 11:28:45
  • 大小:
  • 下载:
游戏简介

HWMonitor Pro For x64 1.23游戏介绍HWMonitor一款CPUID的新软件,似乎不满足CPU-Z的检测功能,这个软件具有实时监测的特性,而且继承了免安装的优良传统。通过传感器可以实时监测CPU的电压、温度、风扇转速,内存电压,主板南北桥温度、硬盘温度,显卡温度等。
    
标题:HWMonitor Pro For x64 1.23
链接:https://www.gansusheji.cn/10865.html
版权:文章转载自网络,如有侵权,请联系网站客服删除!
资讯推荐
更多